Impresum

Autor* a provozovatel webu pleteni.eu:

Texnetis s.r.o.
Domanovická 1217
19016 Praha 9
IČO: 24741779
e-mail: info(at)pleteni.eu

* dle Zákona č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších novelizací

1. Účel online informací na pleteni.eu

Účelem tohoto webu je poskytovat zájemcům o ruční pletení obecně a zájemcům o příze značek Schoeller+Stahl a Austermann maximum informací o ručním pletení a o přízích jmenovaných značek.

2. Obsah nabídky online

Provozovatel tohoto webu (dále jen „provozovatel“) nepřebírá žádnou záruku za aktuálnost, správnost, úplnost či kvalitu obsažených informací. Nároky na provozovatele z titulu materiálních či nemateriálních škod, způsobených použitím nesprávných či neúplných informací z tohoto webu, jsou vyloučeny. Nabídky na tomto webu jsou nezávazné. Provozovatel si vyhrazuje právo obsah tohoto webu kdykoliv a jakkoliv měnit či jej veřejnosti znepřístupnit.

3. Odkazy a propojení (link)

Odkazy na jiné weby, které web pleteni.eu obsahuje, jsou informativní. Provozovatel v žádném okamžiku nenese jakoukoliv odpovědnost za obsah webů, na které je na webu pleteni.eu odkazováno. Provozovatel tímto prohlašuje, že v momentě přidání jakéhokoliv odkazu na jiný web na tento web byl obsah daného jiného webu v souladu s českým právním řádem.

4. Autorská práva

Vlastníkem grafického a obsahového řešení webu pleteni.eu je provozovatel. Vlastníkem grafik a originálních německých textů na tomto webu zdrojově užitých je, není-li v jednotlivých případech uvedeno jinak, Schoeller Handstrickgarn GmbH; vlastníkem autorských práv k překladům zmíněných textů do českého jazyka je provozovatel. Užití grafik a originálních německých textů ve vlastnictví Schoeller Handstrickgarn GmbH na tomto webu je provozovateli dovoleno v rámci jeho činnosti distributora firmy Schoeller Handstrickgarn GmbH pro ČR a SR. Užití jakéhokoliv obsahu tohoto webu třetími subjekty je možné pouze po písemném souhlasu provozovatele a vždy s odkazem na zdroj – „zdroj: www.pleteni.eu“ (v elektronických médiích včetně prolinkování).