Dámský pončo svetr z příze Alpaca Silk

pracovní postup, popis, návod a vzor pletení č. 2020-Z-12

Nápověda

Pro velikost 36-42.

Ke stažení

Stáhnout návod Vysvětlivky

Vzorek práce je potřeba přesně dodržet. Pokud je to nutné, změňte číslo jehlic.

Dámský pončo svetr z příze Alpaca Silk

Jehlice: přímá a krátká kruhová jehlice č. 4 značky addi.

Základní vzor 1: (vzorek práce 16,5 oka a 33 řad = 10 × 10 cm). Polopatent na jehlicích č.  4.

  1. řada (lícová): krajové oko, *1 oko obrace, 1 oko hladce *, 1 oko obrace, krajové oko;
  2. řada (rubová.): krajové oko, *1 oko hladce, 1 oko sejmout obrace s 1 nahozením*, 1 oko hladce, krajové oko;
  3. řada: krajové oko, *1 oko obrace, 1 oko splést hladce s nahozením předchozí řady*, 1 oko obrace, krajové oko.

Pleteme 1 × 1. – 3. řadu, pak stále opakujeme 2. a 3. řadu.

Základní vzor 2: (vzorek práce 16,5 oka a 33 řad = 10 × 10 cm). Pleteme podle rozkresu na jehlicích č. 4. Jsou zakresleny jen lícové řady, v rubových řadách, pokud není uvedeno jinak, pleteme oba obrace. Krajová oka (= RM) pleteme v lícových řadách hladce, v rubových řadách obrace. Opakování vzoru (MS) je v rozkresu červeně orámováno. V 19. – 34. řadě se posunuje MS o 1 oko doleva. Stále opakujeme 1. – 34. řadu.

Pracovní postup

Svetr se plete v jednom kuse. Začínáme zadním dílem a pleteme přes ramena na přední díl.

Pro zadní díl začneme na 113 ok na jehlicích č. 4 a v rubové řadě oka rozdělíme následovně: krajové oko, *1 oko hladce, 1 oko obrace*, vzor mezi * stále opakujeme, končíme 1 okem hladce, krajové oko. V lícové řadě pleteme oka tak, jak se jeví. V následující rubové řadě pleteme následovně: krajové oko, *1 oko hladce, 1 oko sejmout obrace s 1 nahozením*, vzor mezi * stále opakujeme, končíme 1 okem hladce, krajové oko.

Dále pokračujeme základním vzorem 2 v následujícím rozdělení ok: krajové oko, 1 oko přidat anglicky hladce = za zadní nit z příčné nitě, začínáme oky před MS, 6 × MS, končíme oběma oky za MS, 1 oko přidat anglicky hladce z příčné nitě, krajové oko. V každé další lícové řadě přidáváme vedle krajových ok vždy 1 oko. Ve 34. řadě opakování raportu (= rubová řada) přidáváme také oboustranně 1 oko. Přidaná oka pleteme nejdřív polopatentem. Po 34 řadách = 1 raport = máme vždy na obou stranách o 18 ok víc, tedy můžeme opět přes přidaná oka plést vzorem = MS. Přidávání pleteme stále dál, až máme oboustranně o 3 × 18 ok víc = 221 ok = 12 × MS + 5 ok.

Pro připletený rukáv pleteme rovně dál 102 řad (= 3 raporty do výšky) bez přidávání, přičemž v poslední rubové řadě pro výstřih odložíme prostředních 49 ok a nově nahodíme na pomocnou přízí 49 ok. Nyní pleteme pro přední díl dalších 102 řad rovně bez přidávání (= 3 raporty do výšky), přičemž v 1. řadě pracujeme přes nově nahozených 49 ok místo těch odložených.

Pleteme dále základním vorem a začneme s ujímáním následovně: *v 1. a 2. řadě raportu ujímáme oboustranně 1 oko a v každé následující lícové řadě ujímáme ještě 15 × 1 oko*. Vzor mezi * ještě 2 × opakujeme, dokud nemáme na jehlicích opět 113 ok.

Nyní pleteme ještě 1 řadu následovně: krajové oko, *1 oko obrace, 1 oko hladce*, vzor mezi * stále opakujeme, končíme 1 okem obrace, krajové oko.

V rubové řadě pleteme oka tak, jak se jeví. V následující lícové řadě oka v rytmu vzoru uzavřeme.

Rukáv

Z rovných okrajů zadního a předního dílu (= 204 řad) pro lemy rukávů nabereme na jehlice č. 4 vždy 102 ok.

V rubové řadě pleteme následovně: krajové oko, vždy 2 oka obrace splést, krajové oko = 52 ok. V následující řadě pleteme hladce, přičemž vždy každé 4. a 5. oko spleteme hladce. V následující rubové řadě pleteme obrace. Dále pleteme základním vzorem 1. Po 8 cm základního vzoru 1 oka v rytmu vzoru uzavřeme.

Druhý lem rukávu upleteme stejně.

Dohotovení

Díl vypneme podle střihu, navlhčíme ho a necháme uschnout. Sešijeme postranní a rukávové švy matracovým stehem.

Pro lem výstřihu nabereme odložená oka na kruhovou jehlici č. 4, pomocnou přízi vypářeme a otevřená oka nabereme také na kruhovou jehlici = 98 ok a pleteme v kruhových řadách hladce. Po 2 cm oka volně uzavřeme.