Dámský pletený šátek z příze Antea Soft

pracovní postup, popis, návod a vzor pletení č. 2023-Z-54

Nápověda

rozměry:šířka ca. 45 cm, délka ca. 150 cm

Ke stažení

Stáhnout návod Vysvětlivky

Vzorek práce je potřeba přesně dodržet. Pokud je to nutné, změňte číslo jehlic.

Dámský pletený šátek z příze Antea Soft

Jehlice: přímé č. 6 a háček č. 6 značky addi.

Základní vzor: (vzorek práce: 14 ok a 22 řad = 10 × 10 cm). Lícový žerzej (líc hladce, rub obrace) na jehlicích č. 6.

Rozkres: Šipky v rozkresu udávají směr práce. Trojúhelníky a čtverce jsou v textu popsány pod odpovídajícím čísly. Pracovní postupy 2 a-c a 3 pracujeme až do požadované výšky, přičemž vždy končíme 2 a-c. Pak závěrečný trojúhelník 4.

1 Trojúhelníková řada

Pracujeme zprava doleva *začneme na 2 oka, rubová řada obrace, 2 řady lícový žerzej, ve 4. řadě (= lícová řada) a pak 7 × v každé následující 2. řadě před posledním okem přidat 1 oko z příčné nitě anglicky hladce = 10 ok* (první trojúhelník). Tento trojúhelník končí jednou lícovou řadou. Vzor mezi *opakujeme tolikrát, dokud není dosaženo požadovaného počtu trojúhelníků.

2a Krajový trojúhelník

Pracujeme zleva doprava, nahodíme 2 oka, přes tato 2 oka pleteme 1 řadu obrace a 1 řadu hladce. Pak pleteme dál takto: 3. řada (= rubová) *práci obrátit a poslední oko splést obrace s 1. okem posledního trojúhelníku, 4. řada práci obrátit a 1. oko sejmout obrace, před posledním okem 1 oko přidat*, vzor mezi * opakujeme 7 x, čímž máme 10 ok pro levý krajový trojúhelník na jehlicích, práci otočit. V následující rubové řadě poslední oko splést obrace se zbylými 2 oky z trojúhelníku.

2b Čtverec směřující doprava

Z postranního okraje trojúhelníku z první trojúhelníkové řady nabereme rovnoměrně 10 ok tak, že levou jehlicí stále nabíráme horní část oka z posledního oka a pleteme obrace (= 1. řada). Práci otočit a uplést 1 lícovou řadu hladce.

  1. řada (= rubová) * práci otočit a poslední oko splést obrace s 1. okem následujícího trojúhelníku;
  2. řada (= lícová): práci otočit, 1. oko sejmout obrace a řadu uplést*.

Vzor mezi * 7 × opakujeme, v 19. řadě (= rubová) práci otočit a poslední oko čtverce splést obrace s posledními 2 oky trojúhelníku.

2c Pravý krajový trojúhelník

Z postranního okraje posledního trojúhelníku nabereme 10 ok tak, jak je popsáno u čtverce, uplést 2 řady lícový žerzej.

Ve 4. řadě (= lícová) a v každé další následující 2. řadě na pravém okraji práce 1. a 2. oko hladce přehozeně splést, až zbydou 3 oka. V poslední lícové řadě 1. oko sejmout, následující 2 oka hladce splést a sejmuté oko přes ně přetáhnout.

3 Čtverec směřující doleva

Pracujeme zprava doleva. Z levého okraje pravého krajového trojúhelníku 2 c, resp. čtverce 2 b nabereme rovnoměrně 10 ok tak, že levou jehlicí stále nabíráme horní část oka z posledního oka a pleteme hladce.

Práci otočit a uplést 1 řadu obrace.

  1. řada (= lícová) * poslední oko čtverce 3 s 1. okem čtverce 2 b, resp. krajového trojúhelníku 2 a přehozeně hladce splést, v následující rubové řadě 1. oko sejmout obrace a zbylá oka uplést obrace. Toto ujímání opakujeme 7 x. Pro poslední ujímání zbylá 2 oka čtverce 2 b, resp. krajového trojúhelníku 2 a hladce splést a sejmuté oko ze čtverce 3 přes ně přetáhnout.

4 Horní závěrečný trojúhelník

Z postranního okraje pravého trojúhelníku 2 c, resp. čtverce 2 b nabereme rovnoměrně 10 ok tak, že levou jehlicí stále nabíráme horní část oka z posledního oka a pleteme hladce.

Práci otočit a uplést 1 obrace.

Ve 3. řadě (= lícová) první 2 oka splést přehozeně hladce, splétání na levém okraji práce provádíme stále stejně jako dříve popsáno. Ujímání na pravém a levém okraji 7 × opakujeme, až zbydou 4 oka. Tato 4 oka splést následovně: 2 oka závěrečného trojúhelníku sejmout společně obrace, 2 ok čtverce 2 b, resp. krajového trojúhelníku 2 a hladce splést a sejmutá oka přes ně přetáhnout. U všech ostatních trojúhelníků vždy rozplést jen 9 ok.

Pracovní postup

Pro první řadu pleteme 5 × trojúhelník 1, sled barev se odvíjí z klubka. Pak pleteme pracovní postupy 2 a-c a 3 střídavě 13 × do výšky a končíme s 2 a-c. Po cca 150 cm zakončíme řadu závěrečnými trojúhelníky 4.

Dohotovení

Okraj šátku obháčkujeme 2 kruhovými řadami krátkých sloupků, přičemž v rozích háčkujeme vždy 2 krátké sloupky.