Pletený zavinovací šátek „Ginkgo“ z přízí Merino 160 EXP a Caleido Lace

pracovní postup, popis, návod a vzor pletení č. 2018-Z-13

Nápověda

rozměry šátkudélka: ca. 200 cm, šířka: ca. 60 cm

Ke stažení

Stáhnout návod Vysvětlivky

Vzorek práce je potřeba přesně dodržet. Pokud je to nutné, změňte číslo jehlic.

Pletený zavinovací šátek „Ginkgo“

Jehlice: přímé č. 4 a háček č. 4.

Základní vzor: Merino 160 – vzorek práce 23 ok a 36 řad = 10×10 cm; Caleido Lace – vzorek práce 18 ok a 26 řad = 10×10 cm.

Základní vzor: Vroubek (líc i rub stále hladce se zvednutým okem) na jehlicích č. 4.

 

Pracovní postup

Šátek se plete v pruzích do délky i napříč, a přitom se mění příze. Pracujeme podle popisu práce a střihu.

 

První řada (podélný pruh)

Základní příze (zvednuté oko) Merino 160 a efektní příze Caleido Lace.

První díl – první polovina:

Začneme na 35 ok základní přízí Merino 160

 1. řada (lícová): krajové oko, 33 ok hladce, krajové oko;
 2. řada (rubová): krajové oko, 33 ok hladce, krajové oko;
 3. řada (lícová): stejně jako 1. řada;
 4. řada (rubová): stejně jako 2. řada.

Změna barvy – dále pleteme efektní přízí Caleido Lace

 1. řada (lícová): krajové oko, 2 oka hladce, * 1 oko sejmout obrace = zvednuté oko (příze leží za okem) 3 hladce*, vzor mezi * opakujeme 6×. Končíme zvednutým okem, 2 hladce, krajové oko;
 2. řada (rubová): krajové oko, 2 hladce, * oko sejmout obrace = zvednuté oko (příze leží před okem) 3 hladce*, vzor mezi * opakujeme 6×. Končíme 1 zvednutým okem, 2 hladce, krajové oko;
 3. řada (lícová): stejně jako 5. řada;
 4. řada (rubová): stejně jako 6. řadě.

Změna barvy – dále pleteme základní přízí Merino 160

 1. řada (lícová): krajové oko, 1 hladce, 2 hladce splést, *2 hladce, 2 hladce splést*, vzor mezi * opakujeme 6 x, končíme 2 oky hladce splést, krajové oko (= 26 ok);
 2. řada (rubová): krajové oko 24 ok hladce, krajové oko.

Změna barvy – dále pleteme efektní přízí Caleido Lace

 1. řada (lícová): krajové oko, 1 hladce, * 1 oko obrace sejmout (příze leží za okem), 2 hladce*, vzor mezi * opakujeme 6×, končíme 1 zvednutým okem, 1 okem hladce, krajové oko;
 2. řada (rubová): krajové oko, 1 hladce, * 1 oko obrace sejmout (příze leží před okem), 2 hladce*, vzor mezi * opakujeme 6×, končíme zvednutým okem, 1 okem hladce, krajové oko;
 3. řada (lícová): stejně jako 11. řada;
 4. řada (rubová): stejně jako 12. řada.

Změna barvy – dále pleteme základní přízí Merino 160

 1. řada (lícová): krajové oko, 2 hladce splést, *1 hladce, 2 hladce splést*, vzor mezi * 6× opakujeme, končíme s tím, že předposlední oko spleteme hladce s krajovým okem (= 17 ok);
 2. řada (rubová): krajové oko, 15 ok hladce, krajové oko.

Změna barvy – dále pleteme efektní přízí Caleido Lace

 1. řada (lícová): krajové oko, * 1 oko sejmout obrace (příze leží za okem), 1 hladce*, vzor mezi * opakujeme 6×. Končíme 1 zvednutým okem, krajové oko;
 2. řada (rubová): krajové oko, * 1 oko sejmout obrace (příze leží před okem), 1 hladce*, vzor mezi * opakujeme 6×, končíme 1 zvednutým okem, krajové oko;
 3. řada (lícová): stejně jako 17. řada;
 4. řada (rubová): stejně jako 18. řada.

Změna barvy – dále pleteme základní přízí Merino 160

 1. řada (lícová): krajové oko, * 3 oka hladce splést, 3 hladce*, vzor mezi * opakujeme 1×, končíme 3 oky hladce splést, krajové oko. (= 11 ok);
 2. řada (rubová): krajové oko, 9 ok hladce, krajové oko.

Změna barvy – dále pleteme efektní přízí Caleido Lace

 1. řada (lícová): krajové oko, * 1 oko obrace sejmout (příze leží za okem),1 hladce*, vzor mezi * opakujeme 3×, končíme 1 zvednutým okem, krajové oko;
 2. řada (rubová): krajové oko, * 1 oko sejmout obrace (příze leží před okem), 1 hladce*, vzor mezi * opakujeme 3×, končíme 1 zvednutým okem, krajové oko;
 3. řada (lícová): stejně jako 23. řada;
 4. řada (rubová): stejně jako 24. řada.

Změna barvy – dále pleteme základní přízí Merino 160

 1. řada (lícová): krajové oko splést s následujícím okem hladce, 7 ok hladce, předposlední oko splést hladce s krajovým okem (= 9 ok);
 2. řada (rubová): krajové oko, 7 ok hladce, krajové oko;
 3. řada (lícová): krajové oko, 7 ok hladce, krajové oko;
 4. řada (rubová): krajové oko, 7 ok hladce, krajové oko.

Změna barvy – dále pleteme efektní přízí Caleido Lace

 1. řada (lícová): krajové oko, 7 ok hladce, krajové oko;
 2. řada (rubová): krajové oko, 7 ok hladce, krajové oko.

31. a 32. řadu 4× opakujeme. Pak oka odložíme na pomocnou jehlici, přízi odstřihneme.

První díl – druhá polovina:

Pleteme jako první polovinu. Končíme 30. řadou a zbylých 9 ok spleteme hladce se zbylými 9 oky první poloviny.

Druhý a třetí díl:

Pleteme stejně jako první díl.

 

Druhá řada (příčný pruh)

Základní příze (zvednuté oko) Caleido Lace a efektní příze Merino 160.

Příčné pruhy spojují dlouhé pruhy.

První díl – první polovina:

Z vnitřního okraje oblouku dílu 1 nabereme první řadu 35 ok základní přízí Caleido Lace. Dále postupujeme podle pracovního postupu jako u první poloviny díl 1, 1. řada.

První díl – druhá polovina:

Z levého vnitřního okraje oblouku dílu 2 nabereme 35 ok základní přízí Caleido Lace. Pleteme stejně jako první polovinu. Končíme 30. řadou a zbylých 9 ok spleteme se zbylými 9 ok první poloviny.

Druhý díl:

Pleteme stejně jako první díl. Tím spojíme díl 1 s dílem 3 1. řadou.

Levý koncový díl:

Z levého vnitřního okraje oblouku dílu 1 nabereme 35 ok základní přízí Caleido Lace. Pleteme stejně jako první polovinu. Končíme 22. řadou a zbylých 11 ok uzavřeme.

Pravý koncový díl:

Z pravého vnitřního okraje oblouku dílu 3 nabereme 35 ok základní přízí Caleido Lace. Pleteme stejně jako první polovinu. Končíme 22. řadou a zbylých 11 ok uzavřeme.

 

Třetí řada (podélný pruh)

Základní přízí (zvednuté oko) Merino 160 a efektní přízí Caleido Lace.

První díl – první polovina:

Z horního vnitřního okraje oblouku dílu 1, 2. řady nabereme 35 ok základní přízí Merino 160. Pak pokračujeme podle pracovního postupu jako u 1. poloviny 1. řady.

První díl – druhá polovina:

Začneme na 35 ok základní přízí Merino 160. Pleteme stejně jako 2. polovinu dílu 1, 1. řady. Končíme 30. řadou a zbylých 9 ok spleteme hladce s 9 zbylými oky první poloviny.

Druhý díl:

Z horního vnitřního okraje oblouku dílu 2, 2. řady nabereme 35 ok základní přízí Merino 160. Pak pokračujeme podle pracovního postupu jako u prvního dílu.

 

Čtvrtá řada (příčný pruh)

Základní příze (zvednuté oko) Caleido Lace a efektní příze Merino 160.

Příčné pruhy spojují podélné pruhy. Současně se připlétají vždy vnější okraje oblouku dílu 1 až 3, 1. řadou na vnitřní okraj oblouku dílu 1 až 3, 4. řady.

První díl – první polovina:

 1. řada (lícová): základní přízí Caleido Lace protáhneme skrz 1. oko vnějšího okraje oblouku dílu 1 1. řady smyčku a dále rozpleteme dalších 34 ok (= 35 ok);
 2. řada (rubová): krajové oko, 33 ok hladce, krajové oko. Otočíme;
 3. řada (lícová): nabereme 2. oko vnějšího okraje oblouku dílu 1, 1. řady na pravou jehlici (příze leží za prací), krajové oko hladce a nabrané oko přes něj přetáhnout, 33 ok hladce, krajové oko;
 4. řada (lícová): krajové oko, 33 ok hladce, krajové oko. Otočíme.

Změna barvy – dále pleteme efektní přízí Merino 160

Dále pleteme podle pracovního postupu 1. poloviny dílu 1, 2. řady, přičemž vždy v lícové řadě splétáme hladce přehozeně krajové oko s vnějším okrajem oblouku. Končíme tím, že oka odložíme na pomocnou jehlici a přízi odstřihneme.

První díl – druhá polovina:

Z levého vnitřního okraje oblouku dílu 1, 3. řady nabereme 35 ok základní přízí Caleido Lace. Pleteme podle pracovního postupu jako u 1. poloviny, přičemž vždy v rubových řadách splétáme krajová oko s vnějším okrajem oblouku přehozeně. Splétání začíná na líci s posledním okem vnějšího oblouku. Končíme 30. řadou a spletením obou polovin.

Druhý díl – první polovina:

 1. řada (lícová): základní přízí Caleido Lace protáhneme skrz levé 1. oko vnějšího okraje oblouku dílu 2 1. řady smyčku a z pravého okraje vnitřního okraje oblouku dílu 1, 3. řady nabereme dalších 34 ok (= 35 ok);
 2. řada (rubová): krajové oko, 33 ok hladce, krajové oko. Otočíme;
 3. řada (lícová): Nabereme 2. oko vnějšího okraje oblouku dílu 1, 1. řady na pravou jehlici (příze leží za prací), krajové oko hladce a nabrané oko přes něj přetáhnout, 33 ok hladce, krajové oko;
 4. řada (lícová): krajové oko, 33 ok hladce, krajové oko. Otočíme.

Změna barvy – dále pleteme efektní přízí Merino 160

Dále pleteme podle pracovního postupu 1. poloviny dílu 1, 4. řady, přičemž vždy v lícové řadě splétáme hladce přehozeně krajové oko s vnějším okrajem oblouku. Končíme tím, že oka odložíme na pomocnou jehlici a přízi odstřihneme.

Druhý díl – druhá polovina:

Z levého vnitřního okraje oblouku dílu 2, 3. řady nabereme 35 ok základní přízí Caleido Lace. Pleteme podle pracovního postupu jako u 2. poloviny 1. dílu, 4. řady, přičemž vždy v rubových řadách splétáme krajová oko s vnějším okrajem oblouku přehozeně. Končíme 30. řadou a spletením obou polovin.

 

Třetí díl – první polovina:

 1. řada (lícová): základní přízí Caleido Lace protáhneme skrz levé 1. oko vnějšího okraje oblouku dílu 3, 1. řady smyčku a z pravého okraje vnitřního okraje oblouku dílu 1, 3. řady nabereme dalších 34 ok (= 35 ok).

Dále pleteme podle pracovního postupu 1. poloviny 1. dílu, 4. řady, přičemž v lícových řadách stále splétáme krajová oka a s vnější okrajem oblouku přehozeně.

Třetí díl – druhá polovina:

 1. řada (rubová): základní přízí Caleido Lace protáhneme skrz pravé poslední oko vnějšího okraje oblouku dílu 3, 1. řady smyčku a dále vypleteme dalších 34 ok (= 35 ok);
 2. řada (lícová): krajové oko, 33 ok hladce, krajové oko, otočíme;
 3. řada (rubová): oko vnějšího okraje oblouku dílu 3, 1. řady splést přehozeně s krajovým okem, 33 hladce, krajové oko;
 4. řada (lícová): krajové oko, 33 ok hladce, krajové oko, otočíme;
 5. řada (rubová): oko vnějšího okraje oblouku dílu 3, 1. řady splést přehozeně s krajovým okem, 33 hladce, krajové oko.

Pracujeme dál podle pracovního postupu jako u 2. poloviny 1. dílu, přičemž vždy v rubových řadách splétáme krajová oka s vnějším obloukem. Končíme 30. řadou a spletením obou polovin.

 

Pátá řada (podélný pruh):

Základní příze (zvednuté oko) Merino 160 a efektní příze Caleido Lace.

První díl – první polovina:

Z horního vnitřního okraje dílu 1, 4. řady nabereme 35 ok základní přízí Merino 160. Pak pleteme podle pracovního postupu jako u 1. poloviny 1. řady.

První díl – druhá polovina:

Začneme na 35 ok základní přízí Merino 160. Pleteme jako 2. polovinu 1. dílu 1. řady. Končíme 30. řadou a zbylých 9 ok spleteme se zbylými 9 oky první poloviny.

Druhý díl:

Z horního vnitřního okraje dílu 2, 4. řady nabereme 35 ok základní přízí Merino 160. Pak pleteme podle pracovního postupu jako u prvního dílu.

Třetí díl:

Z horního vnitřního okraje dílu 3, 4. řady nabereme 35 ok základní přízí Merino 160. Pak pleteme podle pracovního postupu jako u prvního dílu

Levý a pravý koncový díl:

Pleteme stejně jako u prvních řad.

 

Šestá řada (příčný pruh):

Základní příze (zvednuté oko) Caleido Lace a efektní příze Merino 160. Stejně jako pracovní postup 2. řady. 3. – 6. řadu 6× opakujeme.

 

Spodní koncové díly

Levý koncový díl:

Ze spodního vnitřního okraje dílu 1, 2. řady nabereme 35 ok základní přízí Merino 160. Pleteme jako 2. polovinu 1. dílu 3. řady. Končíme 22. řadou a zbylých 11 ok uzavřeme.

Pravý koncový díl:

Ze spodního vnitřního okraje dílu 2, 2. řady nabereme 35 ok základní přízí Merino 160. Pleteme jako 2. polovinu 1. dílu 3. řady. Končíme 22. řadou a zbylých 11 ok uzavřeme.

 

Horní koncové díly

Levý koncový díl:

Z horního vnitřního okraje dílu 1 posledního příčného pruhu nabereme 35 ok základní přízí Merino 160. Pleteme jako 1. polovinu 1. dílu 3. řady. Končíme 22. řadou a zbylých 11 ok uzavřeme.

Pravý koncový díl:

Z horního vnitřního okraje dílu 2 posledního příčného pruhu nabereme 35 ok základní přízí Merino 160. Pleteme jako 1. polovinu 1. dílu 3. řady. Končíme 22. řadou a zbylých 11 ok uzavřeme.

 

Dohotovení:

Obháčkování vnějšího okraje přízí Merino 160.

 1. kruhová řada: * 1 KS, 1 RO*, vzor mezi * stále opakujeme;
 2. kruhová řada: * 1 KS, 1 RO*, vzor mezi * stále opakujeme;
 3. kruhová řada: račí sloupky (zleva doprava háčkované krátké sloupky).

Šátek opatrně napaříme do formy pouze nadzvednutou napařovací žehličkou.