Pletený trojcípý šátek z příze Svea Alpaca & Cotton

pracovní postup, popis, návod a vzor pletení č. 2024-L-23

Nápověda

rozměry:šířka horního okraje ca. 150 cm a výška uprostřed ca. 75 cm

Ke stažení

Stáhnout návod Vysvětlivky

Vzorek práce je potřeba přesně dodržet. Pokud je to nutné, změňte číslo jehlic.

Pletený trojcípý šátek z příze Svea Alpaca & Cotton

Jehlice: kruhová č 4,5 značky addi.

Ostatní potřeby: 1 označovač ok.

Ve sledu vzorů: (vzorek práce 18 ok a 29 řad = 10 × 10 cm, měřeno ve směru práce).

Krajové oko: v každé řadě 1. oko uplést hladce a před posledním okem držet přízi před okem a poslední oko obrace sejmout.

Vroubek: líc i rub stále hladce.

Lícový žerzej: líc hladce, rub obrace.

Rubový žerzej: líc obrace, rub hladce.

Přidávání: pracujeme po prvních 10 řadách u všech vzorů, pokud není v rozkresu uvedeno něco jiného.

Lícové řady: krajové oko, 2 oka vroubek (= lem), 1 oko přidat (= 1 oko podle vzoru hladce nebo obrace anglicky z příčné nitě), až ke středovému oku pleteme podle sledu vzorů, 1 oko přidat, středové oko pleteme stále hladce, 1 oko přidat (= 3 oka střed), dále pleteme podle sledu vzorů až k posledním 3 okům, 1 oko přidat, 2 oka vroubek (= lem), krajové oko.

Rubové řady: přidaná oka pleteme podle vzoru, prostřední oka pleteme stále obrace.

Dírkový vzor (začátek přes 11 ok): pleteme podle rozkresu 1. Jsou zakresleny lícové řady s lemy a přidáváním. V rubových řadách pleteme oka a nahození obrace, resp. tak, jak je ve vysvětlivkách uvedeno.

Pleteme 1 × 1. – 18. řadu, pak stále opakujeme 5. – 8. řadu, přičemž v přidávání stále pokračujeme a dírkový vzor se tedy přidáváním rozšiřuje.

Rada: Pozdější proužky dírkového vzoru pleteme stejně, přičemž počet spletených a přidaných ok musí souhlasit, před středem vždy končíme 1 nahozením a za středem začínáme vždy1 nahozením, přičemž dáváme pozor, aby nahozená oka a spletená oka byla vždy ve stejném počtu.

Žebrový vzor: sudý počet ok mezi přidáváním.

Lícové řady: v 1. lícové řadě pleteme přidávání za lemem anglicky hladce, pak pleteme žebrový vzor až ke středu 1 oko obrace, 1 oko hladce. Přidávání před středem pleteme podle vzoru, prostřední oka hladce. Přidávání za středovými oky pleteme stejně jako přidávání před středem. Pak žebrový vzor odpovídajícím způsobem rozdělení na obě strany stejně a začleníme do něj přidávání před lemy.

Rubové řady: Oka mezi lemy pleteme tak, jak se jeví.

Rada: Ve všech následujících lícových řadách 1. přidávání pleteme střídavě anglicky obrace a anglicky hladce a žebrový vzor se přidáváním rozšiřuje, takže ostatní přidávání zapracujeme do vzoru.

Dírkové proužky: sudý počet ok mezi přidáváním.

  1. a 2. řada: mezi lemy pleteme lícový žerzej, přidávání pleteme anglicky hladce z příčné nitě.
  2. řada: krajové oko, 2 oka lem, 1 oko přidat, *2 oka hladce splést, 1 nahodit, od * až ke středu stále opakujeme, 1 oko přidat, 1 středové oko, 1 oko přidat, * 1 nahodit, 2 oka hladce splést, od * stále opakujeme, 1 oko přidat, 2 oka lemy, krajové oko.
  3. řada: mezi lemy oka a nahození pleteme obrace.
  4. a 6. řada pleteme stejně jako 1. a 2. řadu.

Krajkový vzor: začneme přes 337 ok. Pleteme podle rozkresu 2. Zakresleny jsou lícové řady, v rubových řadách pleteme všechna oka a nahození obrace, resp. tak, jak je uvedeno ve vysvětlivkách. Zakreslen je vzor pro první polovinu šátku bez prostředního oka. Začínáme oky před MS, pak pleteme MS (1 přidání + 11 ok) 15 x, pak oka za MS. Prostřední oko pleteme hladce. Druhou polovinu šátku pleteme zrcadlově, tedy oka rozkresu čteme zleva doprava. Začneme okem před MS, pak MS (= 11 ok + 1 přidání) 15 × a končíme okem za MS.

V rozkresu jsou obsažena všechna přidávání. Po 1. řadě je 369 ok na jehlicích. Od 3. řady je MS široký 12 ok. Toto je v rozkresu podloženo šedou barvou. Pleteme 1. – 16. řadu 1 ×.

Sled vzorů

Pro lepší přehled je počet dosažených ok díky přidávání za každým vzorem udaný:

48 řad dírkový vzor = 107 ok;

4 řady vroubek = 115 ok;

4 řady lícový žerzej = 123 ok;

4 řady vroubek = 131 ok;

20 řad žebrový vzor = 171 ok;

4 řady rubový žerzej = 179 ok;

6 řad dírkový vzor = 191 ok;

4 řady rubový žerzej = 199 ok;

12 řad lícový žerzej = 223 ok;

4 řady vroubek = 231 ok;

20 řad dírkový vzor = 271 ok;

4 řady rubový žerzej = 279 ok;

12 řad žebrový vzor = 303 ok;

4 řady rubový žerzej = 311 ok;

6 řad dírkový vzor = 323 ok;

= celkem 156 řad.

Pracovní postup

Trojcípý šátek se plete shora dolů. Prvních 10 řad tvoří střed pozdějšího horního okraje. Kvůli přidávání pleteme na kruhové jehlici, pokud je potřeba použijeme pak delší kruhovou jehlici.

Začneme na 3 oka, pleteme 10 řad vroubek. Z levého okraje nabereme 5 ok a ze začátku 3 oka = 11 ok ze 3 stran malého trojúhelníku. Pleteme dále podle rozkresu 1 následovně:

  1. řada: krajové oko, 2 oka vroubek, 1 oko přidat, 2 oka hladce splést, 1 nahodit, 1 oka přidat, 1 oko hladce = středové oko (MM), 1 oko přidat, 1 nahodit, 2 oka hladce splést, 1 oko přidat, 2 oka vroubek, krajové oko.

Pleteme 1 × sled vzorů. Po 156 řadách máme na jehlicích 323 ok. Pak pleteme 2 řady rubový žerzej, přičemž navíc ke 4 přidáváním ještě v každé polovině šátku rovnoměrně přidáme po 5 okách obrace anglicky = 337 ok.

Pak pleteme ještě 16 řad krajkový vzor, přičemž v 1. řadě přidáváme, jak je zakresleno 32 ok = 369 ok. V následujících 7 lícových řadách přidáváme vždy 4 oka, jak je zakresleno = 397 ok. Na závěr pleteme 6 řad vroubek, přičemž i tady pracujeme přidávání = 409 ok. Pak oka volně uzavřeme.

Dohotovení

Šátek vypneme, navlhčíme a necháme uschnout, přičemž při vypínání rohy vytáhneme.