Pletený dámský kabátek z příze Limone Color

pracovní postup, popis, návod a vzor pletení č. 2020-L-48

Nápověda

pro velikost 36 = údaj před závorkou
pro velikost 38/40 = 1. údaj v závorce
pro velikost 42 = 2. údaj v závorce
pro velikost 44/46 = 3. údaj v závorce
pro velikost 48 = údaj za závorkou

Ke stažení

Stáhnout návod Vysvětlivky

Vzorek práce je potřeba přesně dodržet. Pokud je to nutné, změňte číslo jehlic.

Model 2020-L-48 Pletený dámský kabátek

Jehlice: jehlice č. 3,5 a 4 a dlouhá kruhová jehlice č. 3,5 značky addi.

Ostatní potřeby: 5 rohovinových knoflíků v hnědé barvě šířka ca. 20 mm.

Vzor lemu: vroubek (líc i rub stále hladce) na jehlicích č. 3,5.

Základní vzor: (vzorek práce 24 ok a 26 řad = 10 × 10 cm). Pleteme podle rozkresu na jehlicích č. 4. Jsou zakresleny lícové i rubové řady. Lícové řady se čtou zprava doleva, rubové se čtou zleva doprava. Oka jsou v rubových řadách zakreslena tak, jak se pletou.

Díky přidávání pro puštěná oka máme rozdílný počet ok na jehlicích. Pokud připadne ujímání na puštěné oko, nechá se toto oko spadnout a ujímáme následující oko. Stále opakujeme 1. – 16. řadu.

Lícový žerzej: líc hladce, rub obrace na jehlicích č. 4. Vzorek práce 20 ok a 26 řad = 10 × 10 cm.

Zdůrazněné ujímání

Pravý okraj práce: krajové oko, 1 oko hladce, 1 oko hladce sejmout, 1 oko hladce a sejmuté oko přes něj přetáhnout.

Levý okraj práce: 2 oka hladce splést, 2 oka hladce, krajové oko.

Pracovní postup

Zadní díl

Začneme na 100 (108/116/124) 132 ok na jehlicích č. 3,5 a pleteme vzorem lemu. Po 4 cm od začátku pokračujeme dále na jehlicích č. 4 základním vzorem v tomto rozdělení ok: krajové oko, 4 oka lícový žerzej, 11 (12/13/14) 15 × MS, končíme oky za MS, 4 oka lícový žerzej, krajové oko.

Po přidáváních nahozením pro spuštěná oka v 1. řadě rozkresu máme po této řadě 111 (120/129/138) 147 ok na jehlicích. Po 8. řadě rozkresu (po puštění všech spuštěných ok) máme na jehlicích opět původní počet ok. Po 9. řadě rozkresu máme na jehlicích 112 (121/130/139) 148 ok. Po 16. řadě dle rozkresu máme na jehlicích opět původní počet ok.

Pro průramky po 36 cm od lemu = 94 řad základního vzoru uzavřeme oboustranně 3 (3/3/4) 4 oka a dále pak ještě ujímáme zdůrazněně v každé 2. řadě oboustranně 5 (7/9/10) 12 × 1 oko. Dvě oka za, resp. před krajovým okem pleteme lícovým žerzejem = 84 (88/92/96) 100 ok, v tomto počtu ok se nepočítají puštěná oka.

Pro ramenní zkosení po 60 (60/61/62) 63 cm uzavřeme oboustranně v každé 2. řadě 3 × 8 (1 × 10 a 2 × 8 / 1 × 10 a 2 × 9 / 3 × 10) 1 × 12 a 2 × 10 ok.

Současně pro výstřih uzavřeme po 60 (60/61/62) 63 cm od začátku prostředních 16 ok a obě strany dopleteme odděleně. Pro zakulacení výstřihu uzavřeme ještě vždy na vnitřním okraji v každé 2. řadě 2 × 5 ok.

Celková délka dílu je 62 (62/63/64) 65 cm.

Levý přední díl

Začneme na 47 (51/55/59) 63 ok na jehlicích č. 3,5 a pleteme vzorem lemu. Po 4 cm od začátku pokračujeme na jehlicích č. 4 v tomto rozdělení ok: krajové oko, 4 oka lícový žerzej, 4 × MS, u následujícího MS končíme u šipky A (5 × MS, končíme oky za MS / 5 × MS, u následujícího MS končíme u šipky A / 6 × MS, končíme oky za MS). 6 × MS, u následujícího MS končíme u šipky A, 3 oka lícový žerzej, krajové oko.

Po přidáváních nahozením pro spuštěná oka v 1. řadě rozkresu máme po této řadě 52 (56/61/65) 70 ok na jehlicích. Pro výstřih po 37 cm od začátku ujímáme zdůrazněně na levém okraji práce 1 oko a dále pak ještě ujímáme zdůrazněně v každé 4. řadě 14 × 1 oko.

Současně pro průramek po 40 cm od začátku uzavřeme na pravém okraji práce 3 (3/3/4) 4 oka a dále pak ještě ujímáme zdůrazněně v každé 2. řadě 5 (7/9/10) 12 × 1 oko. 2 oka za, resp. před krajovým okem pleteme lícovým žerzejem.

Pro ramenní zkosení po 60 (60/61/62) 63 cm uzavřeme na pravém okraji práce v každé 2. řadě 3 × 8 (1 × 10 a 2 × 8 / 1 × 10 a 2 × 9 / 3 × 10) 1 × 12 a 2 × 10 ok.

Celková délka dílu je 62 (62/63/64) 65 cm.

Pravý přední díl

Začneme na 47 (51/55/59) 63 ok na jehlicích č. 3,5 a pleteme vzorem lemu. Po 4 cm od začátku pokračujeme na jehlicích č. 4 v tomto rozdělení ok: krajové oko, 3 oka lícový žerzej, 4 × MS, u následujícího MS končíme u šipky A (5 × MS, končíme oky za MS / 5 × MS, u následujícího MS končíme u šipky A / 6 × MS, končíme oky za MS). 6 × MS, u následujícího MS končíme u šipky A, 4 oka lícový žerzej, krajové oko.

Po přidáváních nahozením pro spuštěná oka v 1. řadě rozkresu máme po této řadě 52 (56/61/65) 70 ok na jehlicích. Pro výstřih po 37 cm od začátku ujímáme zdůrazněně na pravém okraji práce 1 oko a dále pak ještě ujímáme zdůrazněně v každé 4. řadě 14 × 1 oko.

Současně pro průramek po 40 cm od začátku uzavřeme na levém okraji práce 3 (3/3/4) 4 oka a dále pak ještě ujímáme zdůrazněně v každé 2. řadě 5 (7/9/10) 12 × 1 oko. 2 oka za, resp. před krajovým okem pleteme lícovým žerzejem.

Pro ramenní zkosení po 60 (60/61/62) 63 cm uzavřeme na levém okraji práce v každé 2. řadě 3 × 8 (1 × 10 a 2 × 8 / 1 × 10 a 2 × 9 / 3 × 10) 1 × 12 a 2 × 10 ok.

Celková délka dílu je 62 (62/63/64) 65 cm.

Rukáv

Začneme na 50 ok na jehlicích č. 3,5 a pleteme vzorem lemu. Po 4 cm od začátku pokračujeme dále na jehlicích č. 4 v následujícím rozdělení ok: krajové oko, 3 oka lícový žerzej, 5 × MS, končíme oky za MS, 3 oka lícový žerzej, krajové oko. Po přidávání nahozením pro spuštěná oka máme v 1. řadě rozkresu po této řadě na jehlicích 55 ok.

Pro postranní tvarování přidáváme oboustranně v každé 8. řadě od lemu 12 × 1 (střídavě v každé 8. a 6. řadě 14 × 1 / v každé 6. řadě 17 × 1 / střídavě v každé 6. a 4. řadě 19 × 1) v každé 6. řadě 7 × 1 a pak ještě v každé 4. řadě 14 × 1 oko. Přidaná oka se na začátku řady za 3 oky lícového žerzeje a na konci řady před 3 oky lícového žerzeje pletou dál lícovým žerzejem, v tomto počtu ok nejsou započítána spuštěná oka.

Pro rukávovou kouli po 44 cm od začátku oboustranně uzavřeme 3 (3/3/4) 4 oka. Pak ještě oboustranně zdůrazněně ujímáme v každé 2. řadě 17 × 1 a uzavřeme 1 × 2, 1 × 3 a 1 × 4 (5/6/6) 7 ok. Po 6, cm od začátku zbylých 16 (18/22/24) 26 ok uzavřeme.

Druhý rukáv upleteme stejně.

Kapsy

Začneme na 12 (14/16/18) 20 ok na jehlicích č. 3,5 a pleteme vzorem lemu. Po postranní tvarování přidáváme v každé lícové řadě oboustranně 5 × 1 oko = 22 (24/26/28) 30 ok. Po 9 (10/11/12) 13 cm celkové výšky oka uzavřeme.

Druhou kapsu upleteme stejně.

Dohotovení

Díly vypneme podle střihu, navlhčíme je a necháme uschnout. Sešijeme ramenní švy matracovým stehem, vsadíme rukávy, sešijeme postranní a rukávové švy matracovým stehem.

Pro lemy nabereme z předních okrajů a zadního výstřihu na kruhovou jehlici č. 3,5 rovnoměrně 262 (266/270/274) 278 ok a pleteme vzorem lemu, přičemž po 2 cm na pravém lemu vypracujeme 5 knoflíkových dírek od spodního lemu následovně: 4 oka uplést, 2 oka hladce splést, 2 nahodit, 1 oko hladce sejmout, 1 oko hladce a sejmuté oko přes něj přetáhnout, *12 ok uplést, 2 oka hladce splést, 2 nahodit, 1 oko hladce sejmout, 1 oko hladce a sejmuté oko přes něj přetáhnout*, vzor od * opakujeme 4 ×, zbytek řad uplést. V následující rubové řadě pleteme 1. nahození hladce a 2. nahození anglicky hladce.  Po celkem 4 cm vzorem lemu oka uzavřeme. Našijeme knoflíky. Každou kapsu našijeme doprostřed předního dílu 3 cm od lemu vzoru.