Pletené letní šaty z příze Limone Color

pracovní postup, popis, návod a vzor pletení č. 2020-L-41

Nápověda

pro velikost 36/38 = údaj před závorkou
pro velikost 40/42 = údaj v závorce

Ke stažení

Stáhnout návod Vysvětlivky

Vzorek práce je potřeba přesně dodržet. Pokud je to nutné, změňte číslo jehlic.

Model 2020-L-41 Pletené letní šaty

Jehlice: kruhová jehlice č. 4,5 a 3 značky addi.

Vzor lemu: 2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 4,5.

Základní vzor: (průměrný vzorek práce ca. 18 ok a ca. 27 řad = 10 × 10 cm), na jehlicích č. 4,5. Lícový žerzej, v řadách líc hladce a rub obrace; v kruhových řadách stále hladce.

Dírkový vzor

  1. kruhová řada: *2 oka hladce splést, 1 nahodit*;
  2. kruhová řada: oka a nahození hladce;
  3. kruhová řada: *1 nahodit, 1 oko hladce sejmout, 1 oko hladce a sejmuté oko přes něj přetáhnout*;
  4. kruhová řada: oka a nahození hladce.

Vzor mezi * stále opakujeme. 1.  – 4. kruhovou řadu stále opakujeme.

Sled vzorů

10 kruhových řad: vzor lemu;

4 kruhové řady: vroubek;

28 řad: lícový žerzej;

4 kruhové řady: vroubek;

4 kruhové řady: lícový žerzej;

4 kruhové řady: vroubek;

18 řad, resp. kruhových řad: lícový žerzej;

4 kruhová řada: vroubek;

20 kruhových řad: lícový žerzej;

4 kruhové řady: vroubek;

4 kruhové řady: lícový žerzej;

4 kruhové řady: vroubek;

2 kruhové řady: lícový žerzej;

18 kruhových řad: dírkový vzor;

4 kruhové řady: vroubek;

2 kruhové řady: lícový žerzej;

18 kruhových řad: dírkový vzor;

4 kruhové řady: vroubek;

4 kruhové řady: lícový žerzej;

4 kruhové řady: vroubek;

2 kruhové řady: lícový žerzej;

18 kruhových řad: dírkový vzor;

4 kruhové řady: lícový žerzej;

4 kruhové řady: vroubek;

2 kruhové řady: lícový žerzej;

zbylé kruhové řady: dírkový vzor.

Zdvojené oko: po otočení na začátku řady položíme přízi před práci, vpíchneme zprava do 1. oka, oko a přízi spolu stáhneme, přičemž přízi pevně stahujeme dozadu, čímž se oko stáhne z jehlice a leží zdvojeně. V následující řadě, které se pletou přes zdvojené oko, nabereme obě části zdvojeného ok a podle vzoru upleteme hladce nebo obrace.

Vroubek: v řadách líc i rub stále hladce, v kruhových řadách 1 kruhová řada hladce, 1 kruhová řada obrace.

Pracovní postup

Model se plete od krčního výstřihu směrem dolů. Díky přidáváním a ujímáním vzniká trojúhelníkový tvar.

Začneme na 144 ok a oka uzavřeme do kruhu, začátek kruhové řady si označíme. Toto označení leží mezi zadním a předním dílem. Pleteme 1 kruhovou řadu lemem vzoru, přičemž začneme 1 okem hladce, *2 oka obrace, 2 oka hladce*, vzor mezi * stále opakujeme, končíme 1 okem hladce, dále pak pokračujeme v tomto rozdělení ok pro přidávání si vždy označíme 2 oka takto: 1 oko označit, 34 ok přední díl, 2 oka označit, 34 ok přední díl, 2 oka označit, 34 ok zadní díl, 2 oka označit, 34 ok zadní díl, 1 oko označit. Pleteme podle sledu vzorů.

Současně z obou stran označených ok v každé 2. kruhové řadě přidáváme 1 oko anglicky hladce z příčné nitě. Toto přidávání opakujeme ještě 3 × v každé 2. kruhové řadě = 176 ok.

Po 3 cm = 10 kruhových řad od začátku si práci pro průramky rozdělíme a přední a zadní díl dopleteme odděleně v normálních řadách = vždy po 88 okách. Z obou stran 2 prostředních ok dále běží přidávání v každé 2. řadě. Stejně tak v každé 2. řadě na pravém i levém okraji práce vždy 1 oko ujmeme. Tak počet ok zůstává stejný až do výše 9 cm = 24 řad od lemu. Nyní pro průramek u oboustranného přidávání nepleteme dále žádná oka víc, až po cca 20 (22) cm od lemu máme na jehlicích 116 (122) ok.

Pak pleteme přední a zadní díl opět společně v kruhových řadách dál = 232 (244) ok. Po stranách si vždy 2 oka označíme (= oko, které předtím bylo krajovým okem). Přidávání v předním i zadním středu dále běží dál, na stranách odpovídajícím způsobem ujímáme (= 1. označené oko s předchozím okem hladce splést, 2. označené oko hladce sejmout, 1 oko hladce a sejmuté oko přes něj přetáhnout).  Tak pleteme stále dál, až k posledním 4 kruhovým řadám, které pleteme vroubkem, cca 103 cm od lemu. Pak pleteme ještě jednu kruhovou řadu hladce s přidáváním a ujímáním a 1 kruhovou řadu bez přidávání a ujímání. Pak pleteme postranní trojúhelníky dírkovým vzorem ve zkrácených řadách následovně: vždy začínáme u 2 postranních ok, v každé 2. řadě oboustranně pleteme přes 2 oka víc, přičemž práci vždy otočíme s 1 zdvojeným okem, až dosáhneme k 1. oku předního středu. Druhý postranní trojúhelník upleteme stejně.

Na závěr pleteme ještě 4 kruhové řady vroubkem přes všechna oka na jehlici č. 3, pak oka volně uzavřeme.

Dohotovení

Z okraje průramků nabereme rovnoměrně po 80 (88) okách na jehlici č. 3 a pleteme 4 kruhové řady vroubkem, pak oka volně uzavřeme.