Základní návod a vzor pletení dětských ponožek

Jehlice:

1 sada krátkých jehlic č. 2,5 – 3.

Lem:

1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 2,5.

Základní vzor:

(vzorek 28 ok a 38 řad = 10 × 10 cm)

Lícový žerzej na jehlicích č. 3.


Pracovní postup pletení dětských ponožek:

Nahodíme na 40 ok na 4 jehlice – tj. po 10 okách na každou jehlici a pleteme lem. Pak začneme tvarovat patu.

Pata se plete pouze s oky 1. a 4. jehlice. Těchto 20 ok se nabere na jednu jehlici a pleteme takto: * krajové oko, 18 ok hladce, krajové oko, obrátit, krajové oko, 18 ok obrace, krajové oko. Od * opakujeme. Po 10 řadách začneme ujímat patu takto: krajové oko, 11 ok hladce, 1 oko sejmeme, 1 oko hladce a sejmuté oko přes ně přetáhneme, obrátíme, * 1 oko sejmeme, 4 oka obrace, 2 oka obrace spleteme, obrátíme, 1 oko sejmeme, 4 oka hladce, 1 oko sejmeme, 1 oko hladce a sejmuté oko přes ně přetáhneme, obrátíme. Od * opakujeme, dokud nejsou všechna postranní oka spotřebovaná, pak pleteme ještě 1 řadu hladce.

Z obou stran paty nabereme z krajových ok po 10 okách a přidáváme v každé řadě do pletení, přičemž nově nabrané oko v 1. řadě upleteme anglicky. Zase pleteme na všech 4 jehlicích dokola. Začátkem kruhové řady je prostředek paty. Pro nárt * na konci první jehlice = 2 oka hladce splést a na začátku 4. jehlice = 2 oka přehozeně splést, tj. 1 oko sejmout, 1 oko uplést hladce a sejmuté oko přes něj přetáhnout, pak 2 pleteme 2 kruhové řady, od * stále opakujeme. Až nám zůstane počet ok odpovídající počtu ok na lemu, pleteme dále v kruhových řadách lícovým žerzejem.

Po 7 – 8 cm od zadního prostředku paty začneme ujímat pro špičku následovně: v 1. kruhové řadě pleteme na první jehlici až k posledním 3 okům, pak 2 oka hladce spleteme dohromady, poslední oko upleteme hladce, na druhé jehlici upleteme 1. oko, 2. a 3. přehozeně spleteme a zbývající oka upleteme hladce. Na třetí jehlici pleteme jako na první jehlici a na čtvrté jehlici jako na druhé jehlici. Pleteme 3 kruhové řady bez ujímání, 1 kruhovou řadu s ujímáním, 2 řady bez ujímání, 1 řadu s ujímáním, 1 řadu bez ujímání. V následujících řadách ujímáme v každé řadě, až nám zbudou jen 4 oka. Tato oka stáhneme přízí.