Ruční patchworkové pletení – návod a základní pracovní postup

Patchworkové pletení neboli stavebnicový či dominový systém ručního pletení

Pletení jednotlivých dílů.

U patchworkového pletení se pletou čtverce, trojúhelníky, obdélníky, lichoběžníky, v jejichž postranních okrajích jsou vypracované dírky. Tyto dírky jsou nutné ke spojování jednotlivých upletených dílů. Současně určují rozestup práce, takže zaručují padnoucí velikost. K rozlišení jednotlivých patch dílů se označují podle počtu postranních dírek. Tyto údaje najdete v tabulkách u jednotlivých modelů. Udáno je také, kolik jednotlivých dílů je zapotřebí, stejně jako počet ok a řad.

Tip:

Stejné díly si po upletení roztřiďte. To usnadní řazení při dalším spojování.

Základní vzor pro pletené díly:

Počet ok je dělitelný 3. Pleteme podle rozkresu 1. Nepletou se žádná krajová oka! Začínáme vždy oky před opakováním voru, opakování vzoru stále opakujeme, končíme oky za opakováním vzoru. Začínáme jednou řadou obrace podle počátečního počtu ok (nepočítá se). 1. – 4. řadu pleteme 1x, 5. – 8. řadu stále opakujeme, vždy končíme 9. a 10. řadou.

Sháčkování jednotlivých dílů:

Jednotlivé patch díly se sháčkují podle obecného schématu ve dvou krocích. Háčkuje se z líce i rubu.

  1. krok – příprava: nejdříve se obháčkují 3 okraje prvního dílu následovně: do každé dírky 1 KS, 1 RO, 1 KS, 1 RO = 1 skupina. Otočíme s 1 RO. Tento pracovní krok se označuje jako příprava.
  2. krok – spojování (příprava a ukončení): díl 2 položíme na díl 1. Přiháčkovaný díl leží vždy nahoře. Nyní střídavě obháčkujeme první dírku ještě neobháčkovaného dílu 2 první skupinou (=1 KS, 1 RO, 1 KS, 1 RO) a pak spojujeme 1 KS dílu 2 k dílu 1. V háčkovacím rozkresu ukazuje šipka tyto „zakončovací krátké sloupky“. Tento rytmus obháčkovat dírku s jedním pevným KS spojit díly, se stále dodržuje. Tento pracovní krok je označován jako spojování (příprava a ukončení). Přitom musíme dbát směru šipek práce, abychom co nejméně museli odstřihovat přízí.

Základní pravidlo:

Vždy si musíme nejprve připravit jeden díl, abychom jej mohli spojovat s dalším dílem.

Křížení

Pokud se setkají 4 díly, pracuje se křížení. V obecném háčkovacím schématu je označeno číslem 1. Háčkuje se jeden krátký zakončovací sloupek nejdřív do rohu dílu 3 a pak do rohu dílu 1. Dále pokračujeme v již známém pracovním rytmu spojování dílů přípravou a ukončením.

T – křížení

Pokud se setkají 2 díly s průběžným třetím dílem, pracujeme T – křížení. V obecném háčkovacím rozkresu je označeno číslem 2. Háčkuje se jeden krátký ukončovací sloupek nejdřív do rohu dílu 4, pak kolem RO následující volné skupiny dílu 1. Přiléhající háčkovaný okraj na díl 1 se pak zpracovává jako jedna dírka. Dále pokračujeme v již známém pracovním rytmu spojování dílů přípravou a ukončením.

Tip:

Abychom se vyhnuli úmornému zapošívání počátečních a konečných nitek jednotlivých patch dílů, zaháčkují se rovnou tak, že se začátek (konec) příze při háčkování krátkých sloupků položí dozadu a při háčkování řetízkových ok se opět dá dopředu. To opakujeme tak často, až dokud příze není pevně chycena v háčkovaných okách, teprve pak ji odstřihneme na krátko.

 

patchwork-01-rozkres
patchworkové pletení – rozkres

 

patchwork-02-schema
patchworkové pletení – schéma

 

patchwork-03-vysvetlivky
patchworkové pletení – vysvětlivky

 

patchwork-04-priklad
patchworkové pletení – příklad

 

patchwork-05-krizeni
patchworkové pletení – křížení